•  
    اعضای حقوقی - مجتمع فنی مهد پردا پژوهان
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: مجتمع فنی مهد پردا پژوهان
    کد عضویت: 26010030
    مدیر: داوود یعقوبی
    تلفن : 02632231993
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
    استان  / شهر : البرز/کرج
    آدرس وب سایت:
    توضیحات
     
   • محل آگهی شما
    محل آگهی شما
    محل آگهی شما
    محل آگهی شما
    محل آگهی شما
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان البرز می باشد.
مجری: پورتال سامان