•  
    اعضای هیات مدیره

     

    شاخه شرکتها:

    اعضای اصلی:

    1- سرکار خانم مزگان نوری

    2- جناب آقای فرزاد وکیلی فتحی

    3- جناب آقای امیر فرشاد وکیلی فتحی

    4- سرکار خانم هدا حمزه لو

    5- جناب اقای اسماعیل رمضانی

    6- جناب آقای علی صدوقی نژاد

    علی البدل:

    1-جناب آقای آرمین توفیق جو

    2-جناب آقای شروین سوری

     

    شاخه فروشگاهها

    اعضای اصلی:

    1-جناب آقای مهدی بایگان

    2-جناب آقای مهدی هادی

    علی البدل:

    1-جناب آقای علیرضا زارعی

     

    شاخه مشاورین

    اعضای اصلی:

    1-جناب آقای داود یعقوبی

    2-جناب آقای بهروز کاوند

    علی البدل:

    1-جناب آقای پیام پدرام

     

    بازرسین

    عضو اصلی:

    1-سرکار خانم زهره روزبهانی

    علی البدل:

    2-جناب آقای علی شاهی

     

     

     

     

     
   • محل آگهی شما
    محل آگهی شما
    محل آگهی شما
    محل آگهی شما
    محل آگهی شما
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان البرز می باشد.
مجری: پورتال سامان