• معرفی هیات مدیره
   • انجمن مباحثه
   •  
    اعضای هیات مدیره

    از شاخه شرکت ها
    1- آقای پژمان رابطی  بعنوان عضو اصلی
    2- آقای فرزاد فروغی  بعنوان عضو اصلی
    3- خانم مژگان نوری   بعنوان عضو اصلی
    4- آقای فرزاد وکیلی  بعنوان عضو اصلی
    5- خانم هدا حمزه لو بعنوان عضو اصلی

    6- آقای اسماعیل رمضانی بعنوان عضواصلی
    7- آقای حمید قنبریان بعنوان عضو علی البدل

    از شاخه فروشگاه ها
    1- آقای علیرضا پور گلچین بعنوان عضو اصلی
    2- آقای مهدی بایگان بعنوان عضواصلی

    از شاخه مشاورین
    1- آقای داود یعقوبی بعنوان عضو اصلی
    2- خانم نرگس زمانی بعنوان عضو علی البدل

    بازرسین
    1- آقای احمد ابراهیمی بعنوان بازرس اصلی
    2- آقای آرمین توفیق جو بعنوان بازرس علی البدل

    رییس هیات مدیره : آقای پژمان رابطی
    خزانه دار: آقای فرزاد فروغی
    دبیر: خانم هدا حمزه لو

     

     
   • محل آگهی شما
    محل آگهی شما
    محل آگهی شما
    محل آگهی شما
    محل آگهی شما
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان البرز می باشد.
مجری: پورتال سامان