• معرفی هیات مدیره
      • انجمن مباحثه
      •  
        اعضای هیات مدیره

        از شاخه شرکت ها
        1- آقای پژمان رابطی  بعنوان عضو اصلی
        2- آقای فرزاد فروغی  بعنوان عضو اصلی
        3- خانم مژگان نوری   بعنوان عضو اصلی
        4- آقای فرزاد وکیلی  بعنوان عضو اصلی
        5- خانم هدا حمزه لو بعنوان عضو اصلی

        6- آقای اسماعیل رمضانی بعنوان عضواصلی
        7- آقای حمید قنبریان بعنوان عضو علی البدل

        از شاخه فروشگاه ها
        1- آقای علیرضا پور گلچین بعنوان عضو اصلی
        2- آقای مهدی بایگان بعنوان عضواصلی

        از شاخه مشاورین
        1- آقای داود یعقوبی بعنوان عضو اصلی
        2- خانم نرگس زمانی بعنوان عضو علی البدل

        بازرسین
        1- آقای احمد ابراهیمی بعنوان بازرس اصلی
        2- آقای آرمین توفیق جو بعنوان بازرس علی البدل

        رییس هیات مدیره : آقای فرزاد وکیلی
        خزانه دار: آقای فرزاد فروغی
        دبیر: خانم هدا حمزه لو

         

         
      • محل آگهی شما
        محل آگهی شما
        محل آگهی شما
        محل آگهی شما
        محل آگهی شما
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان البرز می باشد.
مجری: پورتال سامان