•  
    اعضای حقوقی - شرکت پانا فناور پارسیان
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: شرکت پانا فناور پارسیان
    کد عضویت: 26010077
    مدیر: سعید کمرروستا
    تلفن : 02632230009
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
    استان  / شهر : البرز/کرج
    آدرس وب سایت: www.panaparsian.com
    توضیحات
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان البرز می باشد.
مجری: پورتال سامان